پاسخگو صبح ها شنبه دوشنبه چهارشنبه بعداز ظهر ها دوشنبه تا چهارشنبه از ساعت صبح ها 08:15 تا 09:00 بعدازظهر ها 15:00 تا 16:00 به مدت صبح ها 45 دقیقه بعدازظهرها 55 دقیقه

رادیو سلامت

پاسخگو

پاسخگو

Bootstrap Image Preview

پاسخگو كاری از گروه بهداشت و تندرستی .صبح ها ساعت 8:15 تا 09:00صبح و بعد از ظهر ها ساعت 15:00تا 16:00

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000102

خبرها

چند رسانه ای

دسترسی سریع
پاسخگو