انتقاد نمکی از پروتکل شکنان

پاداش قصه پرغصه مدافعان سلامت

1399/11/05
|
08:52

سعید نمکی وزیر بهداشت در صفحه اینستاگرامی اش با اشاره به مهار موج چهارم کرونا در ایران و وضعیت نامناسب کشورهای غربی از پروتکل شکنان در روزهای گذشته انتقاد کرد و نوشت: «در 24 ساعت اخیر مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران سرافراز به 75 و در انگلیس 1290 و آلمان حدود هزار نفر بوده است.

قرار است فرماندهانی که یک سال غصه خوردند و نخوابیدند، بیمار شدند و شهید دادند، تا در عرصه جهانی افتخار بیافرینند، به درخواست پروتکل شکنان تادیب شوند. این است پاداش قصه پرغصه ما و…»

دسترسی سریع