صداقت شهید جمهور

خادم الرضا (ع) شهید خدمت سال گذشته از استودیوهای ساختمان شهدای رادیو بازدید كرد و با اهالی رادیو همصحبت شده بود.

1403/03/01
|
07:00

محمد یوسفی، مدیر فضای مجازی رادیو سلامت درباره شهادت خادم الرضا (ع) شهید خدمت نوشت: وقتی خبر سقوط بالگرد را شنیدم، شهید جمهور به ذهنم آمد. مگر می شود مردانگی، مرام، اخلاق مداری، مردمداری خادم الرضا (ع) شهید خدمت را فراموش كرد. صداقت ایشان بی نظیر بود و نمی توان در قالب كلمات توصیف كرد. ایشان همیشه صادقانه حرف می زدند و كنار مردم بودند. هرگز روزی كه ایشان به رسانه ملی آمد را فراموش نمی كنم، آنقدر صمیمانه با ما اهالی رادیو حرف می زدند كه انگار همه را می شناسند. هیچكس در سازمان صدا و سیما حس غریبگی با ایشان نمی كرد. برای ایشان كارمند و مدیر تفاوت نداشت و با یك چشم به همه نگاه می كرد. رئیس جمهور عزیز كشورمان برای من حكم معلم را داشت و افسوس كه من شاگرد دیگر نمی توانم از بیانات گوهربار ایشان در سخنرانی بهره ببرم.

دسترسی سریع