منشور كرامت مادری در برنامه "افق روشن"

برنامه "افق روشن" درسلسله جلسات بررسی چگونگی اجرای قانونی جوانی جمعیت در ایستگاه 29 اردیبهشت ماه به منشور كرامت مادری رسید.

1403/02/30
|
09:59

برنامه افق روشن با طرح این موضوع كه منشور كرامت مادری تمام اركان جامعه را مكلف به تكریم بانوان باردار ومادران دارای فرزند زیر دو سال می كند، طرح شهر دوستدار مادررا پیشنهاد داد.

دراین برنامه دكتر مریم نكولعل عضو هیات علمی دانشكده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشكی تهران بابیان اینكه برگزاری نشست های متعددكرامت مادران باردار، ایده منشوركرامت مادری را بنیان نهاد گفت: در مراكز درمانی طوری با مادران باردار بایدبرخورد شود كه آنان تشویق به فرزندآوری مجدد شوند.

دكتر نكولعل با اشاره به آزارهای كلامی مادران درمراكز درمانی و سرزنش آنان به دلیل فرزندآوری تاكید كرد:تكریم كلامی مادران مهمترین محور منشور كرامت مادری از دید ماست.

عضو هیات علمی دانشكده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشكی تهران در برنامه افق روشن گفت: منشور كرامت مادری زمانی تسكین بخش است كه كلیه پرسنل مراكز درمانی از مسئول پاركینگ گرفته تا مامای همراه، چگونگی برخورد با مادران باردار را بدانند.

براساس دیدگاه برنامه افق روشن اجرای كامل منشور كرامت مادری مستلزم آموزش كلیه شهروندان ازچگونگی برخورد با مادران باردار در اماكن عمومی ،بوستان‌ها تا اتاق زایمان است؛لذا برای تحقق كامل این منشور؛طراحی شهر دوستدار مادر پیشنهاد می شود.

دكترنكو لعل با بیان اینكه منشور كرامت مادری در سه بخش كرامت فضای فیزیكی، كرامت كلامی و فرایندی طراحی شده است افزود:برحسب این منشور علاوه بر رفتار صحیح با مادران؛فراهم آوری امكانات رفاهی و فیزیكی؛و خدمات درمانی و بهداشتی نیزباید با اولویت مادر باردار و مادر دارای كودك زیر دو سال ارائه شود.

فاطمه شهبازی سردبیر و مجری برنامه افق روشن است كه شنبه، دوشنبه و چهارشنبه پخش می شود.

دسترسی سریع