همنفس با مردم در راهپیمایی

رادیو سلامت همپای مردم در راهپیمایی 22 بهمن حضور داشت و در قالب بخش های متنوع در ویژه برنامه ای كه روانه آنتن كرد تلاش كردم روایتگر حضور حماسی آنها باشد.

1402/11/23
|
07:58

ویژه برنامه 22 بهمن رادیو سلامت با نام مسیر همدلی روانه آنتن شد و مرجان قندی گزارشگر برنامه به میان مردم رفت و صحبت های آنها را انعكاس داد. او با كودكان و نوجوانان صحبت كرد.

همچنین در بخشی از برنامه ترانه ایران اجرا شد.

دسترسی سریع