برگزاری مسابقات خانوادگی در یوم الله 22 بهمن

در واحد سیار رادیو سلامت واقع در خیابان آزادی رو به روی مسجد دانشگاه صنعتی شریف مسابقه مردمی برگزار شد.

1402/11/23
|
07:06

در یوم الله 22 بهمن رادیو سلامت همگام با مردم حضور داشت و ویژه برنامه مسیر همدلی را روانه آنتن كرد كه با اقبال مردمی رو به رو شد.

یكی از بخش های شنیدنی برنامه، برگزاری مسابقات مردمی بود كه مورد توجه بزرگترها و كودكان قرار گرفت و مردم حاضر در صحنه با مراجعه به استیج رادیو سلامت در مسابقه شركت می كنند كه

دسترسی سریع