كاهش رعایت پروتكل‌های كرونایی در كشور

مركز سلامت محیط و كار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی اعلام كرد میانگین كشوری رعایت دستورالعمل های بهداشتی مقابله با ویروس كرونا در استان های كشور از 36.72 به 32.7 درصد رسیده است.

1402/02/05
|
09:24

این دستورالعمل‌ها شامل رعایت بهداشت فردی، استفاده از ماسك، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و رعایت تهویه مناسب است كه در بازه زمانی 23 تا 30 فروردین 1402 به 32.7 درصد در سطح كشور رسیده است.

بنا بر این گزارش میانگین كشوری رعایت بهداشت فردی مناسب در اماكن عمومی 47.94 درصد، رعایت تهویه مناسب در اماكن عمومی 47.18 درصد، استفاده از ماسك در اماكن عمومی 16.34 درصد و رعایت فاصله گذاری در اماكن عمومی 30.50 درصد است.

همچنین بر اساس اعلام مركز سلامت محیط و كار وزارت بهداشت در بازه زمانی 23 تا 30 فروردین 1402 از مراكز تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی، اماكن عمومی و واحدهای كارگاهی نیز 151 هزار 566 مورد بازرسی به عمل آمده است.

دسترسی سریع