سویه‌های جدید كرونا در حال چرخش است

عضو كمیته علمی كشوری كرونا تصریح كرد: كرونا هنوز تمام نشده و واریانت‌های جدید این بیماری در حال چرخش است كه باید كماكان آمادگی مقابله با كرونا، آنفلوآنزا و سایر ویروس‌های تنفسی را داشته باشیم.

1401/09/01
|
10:58

محمدرضا صالحی، عضو كمیته علمی كشوری كرونا، اظهار داشت: امروزه در ادبیات علمی پزشكی دنیا، درس آموخته‌های كرونا رایج است و در نشست روز گذشته كمیته علمی كرونا نیز گزارشی از درس آموخته های كرونا در جهان و ایران، ارائه شد.

وی افزود: كشورهای مختلف بررسی می‌كنند كه در دو سه سال گذشته و مقابله با كرونا، چه اقداماتی انجام شده چه اقداماتی بهتر بود بیشتر و دقیق تر انجام شود و چه اقداماتی لازم بود، كمتر انجام شود.

عضو كمیته علمی كشوری كرونا با اشاره به مشاركت گسترده دستگاه‌های اجرایی در طرح شهید سلیمانی در كشور، گفت: اجرای طرح‌هایی مانند طرح شهید سلیمانی در مقابله با بیماری‌ها از جمله كرونا بسیار موثر بوده و توصیه سازمان‌ها و مراجع بین‌المللی و داخلی بر تشخیص زودرس، شناسایی و آگاه سازی افراد نسبت به بیماری شان به عنوان یكی از راه‌های مقابله با پاندمی‌ها ست.

دانشیار دانشگاه علوم پزشكی تهران خاطرنشان كرد: ایران اقدامات مفید و موثر زیادی در مقابله با كرونا داشته و در كنار آن بهتر بود برخی اقدامات با دقت بهتری تصمیم گیری می شد. یكی از نقاط قوت ایران در این زمینه، واكسیناسیون و گسترش قابل توجه آن در جامعه بود كه به كنترل كرونا كمك كرد.

عضو كمیته علمی كشوری كرونا از مسافرت‌های بین‌المللی هوایی به عنوان یكی از عوامل موثر در پاندمی كرونا یاد كرد و گفت: به نظر می‌رسد كه مسافرت‌های بین‌المللی به صورت هوایی در پاندمی‌های آینده نیز مهم است؛ چراكه به گسترش بیماری، كمك می‌كند.

وی یادآور شد: چگونگی استفاده از روش‌های پیشگیری نیز در پاندمی‌های آینده، جای بحث دارد كه در نشست روز گذشته در این خصوص به طور مفصل بحث و بررسی شد.

عضو كمیته علمی كشوری كرونا تصریح كرد: كرونا هنوز تمام نشده و واریانت‌های جدید این بیماری در حال چرخش است كه باید كماكان آمادگی مقابله با كرونا، آنفلوآنزا یا سایر ویروس های تنفسی را داشته باشیم.

معاون امور دانشگاهی مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) تهران با اشاره به گسترش آنفلوآنزا در سطح كشور به ویژه در بین اطفال و كودكان، گفت: توصیه ما برای پیشگیری از آنفلوآنزا به ویژه در كودكان، رعایت فاصله فیزیكی، استفاده از ماسك، شستشوی مداوم دست ها و عدم حضور دانش‌آموزان بیمار در مدارس برای جلوگیری از انتقال بیماری به سایر دانش آموزان است.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی توصیه می شود كه دانش آموزان در مدارس علاوه بر رعایت فاصله فیزیكی، از ماسك نیز استفاده كنند.

دسترسی سریع