پاسخگو صبح ها شنبه دوشنبه چهارشنبه بعداز ظهر ها دوشنبه تا چهارشنبه از ساعت صبح ها 08:15 تا 09:00 بعدازظهر ها 15:00 تا 16:00 به مدت صبح ها 45 دقیقه بعدازظهرها 55 دقیقه

رادیو سلامت

پاسخگو

آیا سرگیجه میتواند نشان دهنده بیماری یا اختلالی در مغز باشد؟

رادیو سلامت در برنامه ی فراسو در ارتباط با سرگیجه با كارشناس گفت و گو كرد.

1401/10/07
|
16:25
دسترسی سریع
پاسخگو