فراسو شنبه تا چهارشنبه از ساعت 08:00 به مدت 45 دقیقه

رادیو سلامت

فراسو

نیاز به جراحی شانه در پیری و جوانی

رادیو سلامت در مورد شانه درد در دوران میانسالی و جوانی صحبت كرد

1401/10/27
|
08:20
دسترسی سریع
فراسو