پاسخگو صبح ها شنبه دوشنبه چهارشنبه بعداز ظهر ها دوشنبه تا چهارشنبه از ساعت صبح ها 08:15 تا 09:00 بعدازظهر ها 15:00 تا 16:00 به مدت صبح ها 45 دقیقه بعدازظهرها 55 دقیقه

رادیو سلامت

پاسخگو

ارتباط درد شانه با مشكلات قلبی

در شبكه رادیویی سلامت به موضوع ارتباط درد شانه با مشكلات قلبی پرداخته شد.

1401/10/03
|
09:48
دسترسی سریع
پاسخگو