پاسخگو صبح ها شنبه دوشنبه چهارشنبه بعداز ظهر ها دوشنبه تا چهارشنبه از ساعت صبح ها 08:15 تا 09:00 بعدازظهر ها 15:00 تا 16:00 به مدت صبح ها 45 دقیقه بعدازظهرها 55 دقیقه

رادیو سلامت

پاسخگو

فشار خون و سكته ی قلبی

رادیو سلامت از اثرات منفی فشار گفت.

1401/09/29
|
13:07
دسترسی سریع
پاسخگو