پاسخگو صبح ها شنبه دوشنبه چهارشنبه بعداز ظهر ها دوشنبه تا چهارشنبه از ساعت صبح ها 08:15 تا 09:00 بعدازظهر ها 15:00 تا 16:00 به مدت صبح ها 45 دقیقه بعدازظهرها 55 دقیقه

رادیو سلامت

پاسخگو

عوامل خطر در بیماری قلبی

در برنامه ی رادیو سلامت عوامل بیماری قلبی گفته شد

1401/09/28
|
12:25
دسترسی سریع
پاسخگو