پاسخگو صبح ها شنبه دوشنبه چهارشنبه بعداز ظهر ها دوشنبه تا چهارشنبه از ساعت صبح ها 08:15 تا 09:00 بعدازظهر ها 15:00 تا 16:00 به مدت صبح ها 45 دقیقه بعدازظهرها 55 دقیقه

رادیو سلامت

پاسخگو

ارتباط درد شانه با مشكلات قلبی

در برنامه فراسوی رادیو سلامت درخصوص ارتباط درد شانه با مشكلات قلبی صحبت شد.

1401/09/21
|
10:35
دسترسی سریع
پاسخگو