پاسخگو صبح ها شنبه دوشنبه چهارشنبه بعداز ظهر ها دوشنبه تا چهارشنبه از ساعت صبح ها 08:15 تا 09:00 بعدازظهر ها 15:00 تا 16:00 به مدت صبح ها 45 دقیقه بعدازظهرها 55 دقیقه

رادیو سلامت

پاسخگو

بیماری خطرناك كلاغ

دكتر كریم احمدی(معاون دفتر مدیریت حیوانات شهری)

1401/05/03
|
10:07
دسترسی سریع
پاسخگو