صبح و زندگی (گروه سلامت اجتماعی) شنبه تا پنج شنبه (یك هفته در میان) از ساعت 07:05 به مدت 80 دقیقه

رادیو سلامت

صبح و زندگی(سلامت اجتماعی)

گفت و گو با وزیر بهداشت (تبریك انتخاب مجدد دكتر قاضی زاده هاشمی به عنوان وزیر بهداشت)

تبریك انتخاب مجدد دكتر قاضی زاده هاشمی به عنوان وزیر بهداشت

1396/05/30
|
10:29
دسترسی سریع
صبح و زندگی(سلامت اجتماعی)