ندا خواجه نوری

حوزه تخصصی:
nedakhajenouri72@gmail.com

تولد 1351/01/25
شهرستان آمل
كارشناس رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی

سال ورود به گویندگی رادیو: سال 1379
فعالیت در رادیو تهران: تا سال 1384
فعالیت در رادیو سلامت: از سال 1384 تا كنون
همكاری در برنامه مختلف گروه‌های برنامه‌ساز رادیو

دسترسی سریع