دكتر علی سلجوقیان

حوزه تخصصی:
drsaljoughian.tarahayi@yahoo.com

دكتر علی سلجوقیان سردبیر (مشاور ) و كارشناس مجری برنامه تارهایی است برنامه ای كه به موضوع پدیده اعنیاد می پردازه.

لاقه مندی وی به برنامه تارهایی و ارتباط با مخاطب در زمینه آموزش نكات پیشگیری از اعتیاد برای خانواده ها و ارایه راهكارهای درمانی مناسب برای افرادی كه با اعتیاد دست و پنجه نرم میكنند ، روز به روز انگیزه و تلاش وی رو برای برنامه سازی هرچه بهتر و با كیفیت تر ، تقویت كرده .
تلاشی كه با همراهی همكارانش در این برنامه تونسته از تارهایی برنامه ای متمایز، تاثیرگذار و پرمخاطب بسازه.
وی در حال حاضر در برنامه های مختلف دیگری همچون برنامه تخصصی سپهر دانش ، مجله پزشكی و... حضور داره و به رسالت پزشكی خودش بیش از پیش می پردازه.

دسترسی سریع