فرشته قربانی

حوزه تخصصی:

از سال 68 وارد سازمان صدا و سیما شده و از سال 82 همزمان با تاسیس رادیو سلامت، تا كنون در این شبكه مشغول به گویندگی هستند.

دسترسی سریع