فاطمه بی تقصیر

حوزه تخصصی: تهیه كنندگی
fbitaghsir@yahoo.com

از سال 1375 در مركز یزد مشغول به كار شدم.

شبكه های رادیویی كه در آنها فعالیت داشتم:
(رادیو ایرن. شبكه جهانی صدای آشنا. رادیو اقتصاد. قرآن. فصلی . صبا .فرهنگ. ورزش.گفتگو)

فراسو، یاد یاران، ایستگاه 1 0 2 ، كودك من، گل یا پوچ، مثبت 12، از مزرعه تا سفره و ... از برنامه های خانم فاطمه بی تقصیر هستند كه در حال حاضر از رادیو سلامت در حال پخش است.

دسترسی سریع