فاطمه بی تقصیر

حوزه تخصصی: تهیه كنندگی
fbitaghsir@yahoo.com

از سال 1375 در مركز یزد مشغول به كار شدم.

شبكه های رادیویی كه در آنها فعالیت داشتم:
(رادیو ایرن. شبكه جهانی صدای آشنا. رادیو اقتصاد. قرآن. فصلی . صبا .فرهنگ. ورزش.گفتگو)

هم اكنون در رادیو سلامت در برنامه های زیر مشغول به تهیه كنندگی هستم:
خانه آرزو،پشت پلك صبح ،یادیاران، به رنگ زندگی و...

دسترسی سریع