پاسخگو صبح ها شنبه دوشنبه چهارشنبه بعداز ظهر ها دوشنبه تا چهارشنبه از ساعت صبح ها 08:15 تا 09:00 بعدازظهر ها 15:00 تا 16:00 به مدت صبح ها 45 دقیقه بعدازظهرها 55 دقیقه

رادیو سلامت

پاسخگو

نیاز به جراحی شانه در پیری و جوانی

رادیو سلامت در مورد شانه درد در دوران میانسالی و جوانی صحبت كرد

1401/10/27
|
08:20
دسترسی سریع
پاسخگو