از ساعت به مدت

رادیو سلامت

پاسخگو

ارتباط درد شانه با مشكلات قلبی

در شبكه رادیویی سلامت به موضوع ارتباط درد شانه با مشكلات قلبی پرداخته شد.

1401/10/03
|
09:48
دسترسی سریع
پاسخگو