از ساعت به مدت

رادیو سلامت

پاسخگو

ارتباط درد شانه با مشكلات قلبی

در برنامه فراسوی رادیو سلامت درخصوص ارتباط درد شانه با مشكلات قلبی صحبت شد.

1401/09/21
|
10:35
دسترسی سریع
پاسخگو