پاسخگو صبح ها شنبه دوشنبه چهارشنبه بعداز ظهر ها دوشنبه تا چهارشنبه از ساعت صبح ها 08:15 تا 09:00 بعدازظهر ها 15:00 تا 16:00 به مدت صبح ها 45 دقیقه بعدازظهرها 55 دقیقه

اهمیت مراقبت از سالمندان در برابر كرونا

پیشگیری و مراقبت از كرونا در سالمندان به دلیل آسیب پذیر بودن سالمندان در برابر كرونا اهمیت زیادی دارد.

1399/05/29
|
10:07
دسترسی سریع
پاسخگو