پاسخگو صبح ها شنبه دوشنبه چهارشنبه بعداز ظهر ها دوشنبه تا چهارشنبه از ساعت صبح ها 08:15 تا 09:00 بعدازظهر ها 15:00 تا 16:00 به مدت صبح ها 45 دقیقه بعدازظهرها 55 دقیقه

اهمیت مراقبت از سالمندان در دوران كووید 19

در خانه بمانیم كرونا در كمین است

1399/05/08
|
06:11
دسترسی سریع
پاسخگو