مخاطب خاص شنبه ها از ساعت 20:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو سلامت

مخاطب خاص

بررسی قانون بیمارستان های مستقل

کارشناس: دکتر بیژن گرایلی، دکترای مدیریت آموزشی و مدرس آموزش مدیریت بیمارستانی وزارت بهداشت

1398/05/26
|
11:10
دسترسی سریع
مخاطب خاص