از ساعت به مدت

رادیو سلامت

به زندگي سلام كن(گروه سلامت اجتماعي)

نکاتی درخصوص کرونا دلتا ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر کوهپایه زاده، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، در برنامه صبحگاهی به زندگی سلام کن(گروه سلامت اجتماعی) به تهیه کنندگی موسی نظری، نکاتی را در خصوص کرونا دلتا و پیشگیری از ابتلا بیان میکنند.

1400/06/03
|
13:31
دسترسی سریع
به زندگی سلام کن(گروه سلامت اجتماعی)