از ساعت به مدت

رادیو سلامت

به زندگي سلام كن(گروه سلامت اجتماعي)

چرا رعایت پروتکلهای بهداشتی کاهش یافته است؟؟

دکتر سوری در برنامه به زندگی سلام کن (گروه سلامت اجتماعی) به تهیه کنندگی موسی نظری، توضیحاتی را در خصوص دلایل و اثرات کاهش رعایت پروتکلهای بهداشتی، بیان می کند.

1400/05/21
|
16:55
دسترسی سریع
به زندگی سلام کن(گروه سلامت اجتماعی)