از ساعت به مدت

رادیو سلامت

به زندگي سلام كن(گروه سلامت اجتماعي)

بیماری های مشترک بین انسان و حیوان

مرجان قندی(گزارشگر) در برنامه صبحگاهی به زندگی سلام کن(گروه سلامت اجتماعی) به تهیه کنندگی موسی نظری، گزارشی را در خصوص بیماری های مشترک انسان و حیوان ارائه می کند.

1400/05/16
|
10:50
دسترسی سریع
به زندگی سلام کن(گروه سلامت اجتماعی)