از ساعت به مدت

رادیو سلامت

به زندگي سلام كن(گروه سلامت اجتماعي)

تعیین اهداف در زندگی

دکتر عباسی ، روانشناس، در برنامه به زندگی سلام کن (گروه سلامت اجتماعی)، نکاتی را درخصوص تعیین اهداف در زندگی و چگونگی برخورد با کسانی که مانع رسیدن ما به اهدافمان می شوند، مطرح می کند.

1400/04/28
|
13:40
دسترسی سریع
به زندگی سلام کن(گروه سلامت اجتماعی)