نیم نگاه (گروه بهداشت روان) شنبه ها، از ساعت 12:30 به مدت 40 دقیقه

رادیو سلامت

نیم نگاه گروه سلامت روان

اخبار و رویدادهای منفی با سلامت ما چه می كنند؟(قسمت اول)

كارشناسان: دكتر صفاری نیا، روانشناس اجتماعی و دكتر افراسیابی مدیرعامل انجمن سواد رسانه ای ایران

1396/11/07
|
16:08
دسترسی سریع
نیم نگاه گروه سلامت روان