چشم انداز جمعه از ساعت 22:10 به مدت 55دقیقه

رادیو سلامت

چشم انداز

دستاوردهای تولید تجهیزات پزشکی در کشور

مهندس محمودرضا مرآتی(تولیدکننده تجهیزات پزشکی)در برنامه چشم انداز توضیحات بیشتر می دهند.

1399/06/15
|
11:17
دسترسی سریع
چشم انداز