چشم انداز جمعه از ساعت 22:10 به مدت 55دقیقه

رادیو سلامت

چشم انداز

ژنتیک اجتماعی

گفتگوی خانم دکتر اشرف سماوات رییس اداره ژنتیک وزارت بهداشت .درمان و آموزش پزشکی در برنامه چشم انداز به نکات مهمی اشاره می کنند.

1399/05/27
|
10:27
دسترسی سریع
چشم انداز