افق روشن شنبه - دوشنبه - چهارشنبه از ساعت 09:10 به مدت 45 دقیقه

شناسایی عوامل تدریجی تخریب ساختمان

كارشناسان: حمیدرضا افتخاری فر، مهندس ناظر و دكتر علی بیت اللهی، سرپرست حوزه پژوهشگاه ساختمان و ابنیه مركز ساختمان

1396/08/23
|
10:30
دسترسی سریع
افق روشن