همه ما به هوای پاک نیاز داریم

آلودگی هوا را جدی بگیریم

خودروهای دیزل که سوخت گازوئیل با گوگرد بالا مصرف می کنند، سهم بسزایی در آلودگی هوای شهرمان دارند.
هشتاد میلیون محیط بان برای توسعه پایدار ایران

اداره کل حفاظت محیط زیست تهران

1400/09/21
|
13:08
دسترسی سریع