5 دسامبر روز جهانی خاک گرامی باد

" تاکید بر جلوگیری از شوری و افزایش بهره وری خاک "

در کشور ما سالانه حدود 16/7 تن در هکتار خاک از دست می رود، این در حالی است که برای تشکیل یک سانتیمتر خاک به صد سال زمان نیاز است.
اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران

1400/09/14
|
12:13
دسترسی سریع