حقایق علمی واکسیناسیون کووید19

در برنامه پاسخگو 3 آبان ماه ، دکتر ناجی در خصوص حقایق علمی واکسیناسیون کووید 19، نکاتی را بیان میکند.

1400/08/04
|
15:27
دسترسی سریع