اختلال تعامل اجتماعی بی قیدوبند

دکتر فدایی(روانپزشک) در برنامه پاسخگو 27 شهریورماه از اختلال تعامل اجتماعی بی قید و بند می گوید.

1400/06/28
|
12:05
دسترسی سریع