روند پیک پنجم کرونا به نقل از دکتر فاطمی،متخصص عفونی

دکتر فاطمی، متخصص عفونی در برنامه پاسخگو 22 شهریورماه ، از روند پیک پنجم کرونا میگوید..

1400/06/23
|
13:05
دسترسی سریع