اولویت های مهم وزیر محترم بهداشت

دکتر علویان، رئیس منتخب نظام پزشکی تهران بزرگ، در برنامه به زندگی سلام کن (گروه سلامت اجتماعی)،درخصوص اولویت های مهم وزیر محترم بهداشت نکاتی را بیان میکنند.

1400/06/17
|
12:35
دسترسی سریع