گزارشی از رادیو سلامت در خصوص روند واکسیناسیون در تهران

مرجان قندی،گزارشگر، در برنامه به زندگی سلام کن(گروه سلامت اجتماعی)، در خصوص روند واکسیناسیون در تهران گزارش می دهد.

1400/05/04
|
14:13
دسترسی سریع