همه با هم در این انتخابات با ماسک شرکت می کنیم

رادیو سلامت پویش #با ماسک رای میدهیم را برای حفظ پروتکل های بهداشتی و سلامتی رای دهندگان راه اندازی کرده است.

1400/03/26
|
09:53
دسترسی سریع