پادكست تراز قسمت سوم

تا حوالی روز انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ هشتم تیرماه، حرفهای زیادی ازجایگاه ریاست جمهوری خواهیم داشت.
این قسمت: خواسته های مردم از رئیس جمهور آینده

تهیه كننده و گوینده: فاطمه شهبازی
تحقیق و پژوهش: لیلا اخوان

1403/03/27
|
07:55
دسترسی سریع