سبك زندگی و پیشگیری از سرطلان

چه نكاتی را در سبك زندگی و كارهای روزمه باید رعایت كنیم تا از سرطان پیشگیری كنیم

دكتر مسعودی فرید متخصص پزشكی اجتماعی در این قسمت درباره پیشگیری از سرطان و سبك زندگی ما نكاتی را ارائه میدهند

1401/11/10
|
10:24
دسترسی سریع