احکام روزه داری با موضوع تزریقات و استفاده از قطره بینی و چشم

آیتم روشنا : حجت الاسلام رضا اژدر محمدی ،هر شب در ایام مبارک با بخش احکام روزه داری برای ناشنوایان در ویژه برنامه افطار ماه ِ ماه

1401/02/07
|
13:22
دسترسی سریع