آیا بدون مسواک زدن روزه صحیح است؟(ویژه ناشنوایان)

آیتم روشنا : حجت الاسلام رضا اژدر محمدی ،هر شب در ایام مبارک با بخش احکام روزه داری برای ناشنوایان در ویژه برنامه افطار ماه ِ ماه

1401/02/06
|
09:34
دسترسی سریع