احکام روزه داری با موضوع حکم سحری خوردن هنگام اذان صبح(ناشنوایان-قسمت ششم)

آیتم روشنا : حجت الاسلام رضا اژدر محمدی ،هر شب در ایام مبارک با بخش احکام روزه داری برای ناشنوایان در ویژه برنامه افطار ماه ِ ماه

1401/02/04
|
09:14
دسترسی سریع