نکات روزه داری برای مادران باردار

در بخش نبض سلامت که در ویژه برنامه سحرگاهی بارانی ترین ماه پخش می شود، نکاتی از زبان خانم دکتر اکرم پروین کرمی درخصوص نکات روزه داری برای مادران باردار بشنویم...

1401/01/27
|
09:53
دسترسی سریع