صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه ها از ساعت 16:30 به مدت 25 دقیقه

نردبان

Bootstrap Image Preview

آشنایی با مهارت هایی در دنیای گسترده هوش ها ، باعث پرورش انسان متعادل می شود.
انسان باهوش فردی است که تمامی توانایی ها و استعداد ها و جنبه های گوناگون وجودش به شکل متعادل رشد کرده باشند یعنی فردی که توانایی حل مسئله را دارد و می تواند خود را به بهترین شکل با شرایط متغیر محیط انطباق دهد. هدف اصلی این برنامه آگاهی و شناخت ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000102
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 0/ 0
  • تعداد نظرات: 0/0
  • پسندیده شده: 0
  • پسندیده نشده : 0