صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

چهارشنبه ها از ساعت 15:00 به مدت 60 دقیقه

مجله سالمندی

Bootstrap Image Preview

سالمندان از گروههای آسیب پذیر هستند با توجه به رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت، به صورت آگاهانه و هوشمندانه می توان با این مشکلات برخورد کرد و ضمن توانمند سازی آنان از بسیازی از موارد پیشگیری کرد.
در این برنامه به موضوعات زیر پرداخته می شود: -سالمندی بهنجار -مراقبت پیشگیرانه در دوره سالمندی -راههای کنترل و پیشگیری از بیماری های شایع در دوره سالمندی -محدودیت های فیزیکی ناشی از دوران سالمندی -تغذیه در دوران سالمندی -ورزش های سالمندی با ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000102
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 0/ 0
  • تعداد نظرات: 0/0
  • پسندیده شده: 0
  • پسندیده نشده : 0